Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк подкрепя клиентите си във времето на пандемия с възможност да предоговорят кредитите си

  10.04.2020
   

  Водена от стремежа си за грижа за клиента и в трудни времена, Райфайзенбанк предлага облекчаващ механизъм за обслужване на редовните кредити на своите клиенти. Кредитополучателите, физически и юридически лица, които са засегнати от мерките, свързани с пандемията COVID-19, ще имат възможност да кандидатстват за отсрочване на плащанията по кредитите си.

  Клиентите могат да се възползват от гратисен период, по времето на който да не плащат главницата и лихвата, или само главницата по кредита, за срок от 6 месеца. Непогасените суми за този период се изплащат на части след изтичането на отсрочката, като срокът на кредита се увеличава с периода на отсрочването. За ползване на такъв гратисен период може да кандидатства всеки клиент, който има или очаква да има затруднения във връзка с пандемията, а също така е погасявал редовно кредита си или е бил в просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г. Тъй като гратисният период е обвързан с пандемията, каквито са и изискванията на Европейския банков орган, то отсрочването на вноските по кредити е приложимо за просрочия след 1 февруари 2020 г. Ако просрочията на клиентите не могат да се свържат само с пандемията от COVID-19 или дните в просрочия не са в съответствие с политиката на банката, случаят ще бъде разгледан индивидуално и банката може да предложи друго решение.

  За да се възползват от гратисния период, клиентите трябва да подадат заявление, което могат да намерят на сайта на банката. Те имат време да преценят дали се нуждаят от облекчаване на условията по кредитните си задължения и да подадат искането си от публикуване на обявлението до 22 юни 2020 г. Гратисният период ще важи еднократно за 6 месеца, но не по-късно от края на годината. Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по всяко време, като предоговори схемата си на плащане, в случай че възможностите му за обслужване на кредитните задължения се подобрят.

  Гратисният период може да бъде поискан за кредити за физически лица – потребителски и ипотечни, задължения по кредитни карти, финансов лизинг. При юридическите лица гратисният период може да бъде поискан за срочни кредити (инвестиционни и оборотни), револвиращи кредити, овърдрафти и задължения по кредитни карти, както и финансов лизинг. Няма да се начислява такса за предоговарянето по нито един от посочените кредити за тези кредитополучатели, които отговарят на условията на мораториума.

  Механизмът за облекчаване на клиентите по време на пандемията COVID-19 е съобразен с изискванията на БНБ и Европейския банков орган, и е изготвен в рамките на Асоциацията на банките в България. Той важи за кредити, изтеглени преди 31 март 2020 г., докато за новите кредити ще важат условията на Райфайзенбанк, които вече са съобразени с настоящата ситуация.

  Подробна информация може да бъде намерена на сайта на банката в раздел въпроси и отговори.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.