Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Годишно приключване 2015 г.

  18.12.2015
   

  Уважаеми клиенти,

  Във връзка с годишното приключване, бихме искали да Ви уведомим за работното време на банката и начина на приемане и обработка на левови и валутни преводи.

  Молим при планиране на Вашите бизнес ангажименти, с оглед нормалното приключване на последния работен ден за годината, да имате предвид, че на 30.12.2015г. (сряда) офисите на банката ще обслужват клиенти от 8:30 до 12:00 часа.

  Приемане и обработка на левови и валутни преводи

  Валутни преводи

  Стандартен вальор за изпълнение на валутните плащания

  • На 22.12.2015 г. -  вальор 28.12.2015 г.
  • За преводи в GBP - вальор 29.12.2015 г.
  • На 23.12. 2015 г. - вальор 29.12.2015 г.
  • На 29.12. 2015 г.-  вальор 04.01.2016 г.
  • За преводи в RUB - вальор 11.01.2016 г.
  • На 30.12.2015 г. - вальор 05.01.2016 г.
  • За преводи в RUB - вальор 12.01.2016 г.

  Краен час за приемане на валутни плащания за обработка на 30.12.2015 г. 

  • На хартиен носител - 12:00 ч.
  • Наредени по електронен канал - 12:30 ч.   

  Левови преводи

  Краен час на приемане на клиентски плащания с вальор 30.12.2015 г.:

  • На хартиен носител за изпълнение чрез БИСЕРА и РИНГС - 11:00 ч.
  • Електронно наредени преводи за изпълнение чрeз БИСЕРА - 13:30 ч.  
  • Електронно наредени преводи за изпълнение чрeз РИНГС - 14:30 ч.
  • Вътрешнобанкови преводни нареждания на хартиен носител за обработка в същия работен ден - 11:00 ч.
  • Наредените по електронен път вътрешнобанкови преводи за обработка в същия работен ден - 13:30 ч. 

  Всички преводи, наредени след посочените часове ще бъдат изпълнени на 04.01.2016 г.

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.