Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Нова тарифа за таксите и комисионите за клиенти Юридически лица и Еднолични търговци, в сила от 22.06.2015г.

  08.06.2015
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме Ви, че считано от 22.06.2015 г. влиза в сила нова Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за Юридически лица и Еднолични търговци, с която можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Новата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти Юридически лица и Еднолични търговци, на хартиен носител, е на разположение на клиентите в офисите на Банката. На интернет сайта на банката новата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти Юридически лица и Еднолични търговци е публикувана с отразени промени, маркирани в жълто.

  Новата тарифа влиза в сила считано от 22.06.2015 г. за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.