Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Прекратяване обслужването на продукт "Спестовна програма" в сила от 10.11.2015г.

  09.09.2015
   

  Уважаеми Клиенти,

  Във връзка с преминаване към нова обслужваща и подобрена картова платформа и на база чл.22.2. от Общи условия за водене и обслужване на Депозитна сметка към Спестовна програма, Райфайзенбанк (България) ЕАД прекратява поддържането на продукта Спестовна програма, считано от 10.11.2015 г.

  След тази дата автоматичното прехвърляне от Дебитната карта към Депозитната сметка няма да се извършва.

  Лихва и лихвени бонуси, съгласно условията на Спестовната програма ще бъдат изплатени до 20.11.2015 г. по депозитна сметка към Спестовна програма – за дните, следващи последното начисляване на лихва/лихвен бонус, при условие, че са спазени условията на програмата в този период.

  Консултантите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД са на ваше разположение да ви насочат към подходящ спестовен продукт, в който можете да прехвърлите средствата от депозитната си сметка по Ваше желание.

  След 10.11.2015 г. Депозитната сметка към Спестовната програма ще започне да се олихвява с годишен лихвен процент по разплащателна сметка съгласно действащия лихвен бюлетин на Райфайзенбанк(България) ЕАД за физически лица.

  В случай, че не сте съгласни с промяната, имате право преди 10.11.2015 г., да прекратите ползването на продукта в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД без да дължите разноски или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (М-tel и Telenor) без увеличение на тарифата

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.