Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в лихвите по сметки с дебитни карти за пенсионери Visa Electron, Спестовна сметка “Premium” и Спестовна сметка “Без Ограничения”, считано от 01.10.2015

  31.07.2015
   

  Уважаеми клиенти,

  С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 01.10.2015 г., Райфайзенбанк (България) ЕАД променя размера на кредитна лихва по Разплащателни сметки с дебитни карти Visa Electron, издадени при преференциални условия за пенсионери, както следва:

  Валута Минимално салдо Годишен лихвен процент за суми до 5 000 лв. вкл. Годишен лихвен процент за суми над 5 000 лв.
  BGN - 0,20% 0,01%

  Считано от 01.10.2015г. Райфайзенбанк (България) ЕАД променя и лихвените проценти на годишна база по Спестовна сметка “Premium”, както следва:

  Валута Минимално салдо

  Годишен лихвен процент за суми
  до 75 000

  Годишен лихвен процент за суми
  между 75 001-250 000

  Годишен лихвен процент за суми
  над 250 000

  BGN 20 0,15% 0,20% 0,01%
  EUR 25 0,15% 0,20% 0,01%

  Считано от 01.10.2015г., Райфайзенбанк (България) ЕАД променя лихвените проценти на годишна база по Спестовна сметка “Без Ограничения” в лева, евро и щатски долари, както следва:

  Валута Минимално салдо Годишен лихвен процент за суми до 100 000 лв/50 000 евро/50 000 щ. долари Годишен лихвен процент за суми над 100 000,01 лв/50 000,01 евро/50 000,01 щ. долари
  BGN 100 0,15% 0,01%
  EUR 100 0,15% 0,01%
  USD 100 0,05% 0,01%

  Продуктът Спестовна сметка "Без ограничение" е спрян от продажба, считано от 20.04.2015г. Горните лихвени условия ще се прилагат за съществуващите клиенти ползващи продукта.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи продуктите разплащателни сметки с дебитни карти Visa Electron, издадени при преференциални условия за пенсионери, Спестовна сметка “Premium” и Спестовна сметка “Без Ограничения” имат право, преди 01.10.2015г., да информират Райфайзенбанк (България) ЕАД, че не са съгласни с посочените промени в кредитната лихва и да закрият сметките си без да дължат разноски или обезщетение във връзка със закриването.

  За повече информация относно промените и специалните ни предложения можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (М-тел и Теленор) без увеличение на тарифата

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.