Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Съобщение за настоящи картодържатели с бизнес кредитни карти MasterCard Business

  28.10.2015
   

  Уважаеми клиенти,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД вече години наред е сред финансовите институции, демонстриращи висока активност при въвеждането на нови информационни решения и технологии. През последните месеци в Банката е в ход миграция към нова картова система, която ще предоставя много повече възможности за обслужване и предлагане на иновативни и гъвкави услуги за клиентите на Банката.

  Проектът за смяна на картовата система предвижда да се актуализира цялото картово портфолио и новата картова платформа да обслужва безконтактни кредитни карти.

  В тази връзка, всички нови кредитни карти MasterCard Business ще се издават като безконтактни, считано от 04.11.2015 г.

  Вече издадените кредитни карти ще се обслужват до изтичане на срока им на валидност, като за тях остава в сила Рамковия договор за издаване и ползване на международни кредитни карти MasterCard Business, в редакцията му към 27.02.2015 г. По Ваше желание картите могат да бъдат преиздадени като безконтактни и по-рано, преди изтичане на срока им на валидност.

  Моля да имате предвид, че след посочената дата (04.11.2015 г.), за вече издадените карти няма да са възможни за изпълнение следните заявки:

  1. Преиздаване или подновяване на карта
  2. Преиздаване на ПИН
  3. Издаване и преиздаване на допълнителна карта
  4. Активиране/ деактивиране на SMS/ e-mail нотификации

  В случай че картодържател заяви някоя от горепосочените услуги, ще му бъде предложено да премине към безконтактна кредитна карта, за да може да бъде удовлетворена заявката.

  За повече информация можете да се свържете с нас на телефони 0700 10 000 (Vivacom) и 1721 (Mtel и Telenor).

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.