Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Нов продукт кредитна карта Вноска и промяна в Общите условия за платежни инструменти - кредитни карти за физически лица и собственици на фирми

  17.05.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД ви информира, че считано от 17.05.2021 г. банката започва предлагането на нов продукт за физически лица – кредитна карта Вноска, поради което въвежда:

  Карта Вноска се предлага при следната тарифа:

  Минимална погасителна вноска (МПВ) Сбор от месечните вноски по разсрочени плащания
  Лихвен процент при покупка/плащане (годишно) 0%
  Издаване на карта BGN 25
  Подновяване на карта Без такса
  Преиздаване на карта преди изтичане срока на валидност BGN 10
  Месечна/Годишна такса за обслужване на карта BGN 25
  Плащане на стоки и услуги Без такса
  Вноска на пари в брой на АТМ на Банката Без такса
  Получаване на суми по карта чрез терминално устройство (credit refund) 1%
  Справка за наличност по карта  BGN 1
  Избор и смяна на ПИН Без такса
  Изпращане на SMS на кратък номер за получаване на ПИН Събира се от мобилния оператор:
  0.25 лв. (без ДДС) за потребители на A1 и Vivacom.
  0.24 лв. (без ДДС) за потребители на Telenor.
  Месечно извлечение по карта Без такса
  Извлечение при поискване в офис на Банката Без такса
  Промяна на кредитен лимит/операционни лимити BGN 10
  Блокиране на карта BGN 10
  Такса за преразглеждане кредитоспособността на картодържателя BGN 10
  Активиране на карта след 3 грешни ПИН BGN 10
  Получаване на карта в друг офис на Банката Без такса
  Необоснована рекламация за операция BGN 10
  Обезщетение за забава (на годишна база) 10%
  Надвишаване на кредитен лимит BGN 10
  Закриване на сметка Без такса
  Възнаградителна лихва Не се предлага
  Годишна такса за услугата Автоматично погасяване на задължение чрез директен дебит Без такса

  *Картата не предоставя възможност за теглене на пари в брой

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (A1 и Telenor) без увеличение на тарифата

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.