Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Информация относно придобиването от KBC Груп

  18.07.2022
   

  Уважаеми клиенти,

  На 07.07.2022 г. белгийската финансова група КВС придоби Райфайзенбанк и дъщерните ѝ компании в България. Новите дружества в Групата ще носят в името си международно разпознаваемия бранд KBC - банката ще се казва KBC Банк България, лизинговото дружество ще бъде KBC Лизинг България, KBC Управление на инвестиции е новото име на управляващото дружество, а компанията, предоставяща застрахователно посредничество, се казва KBC Застрахователен брокер България ЕООД.

  С това придобиване, КВС в България вече обхваща 14 компании в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг. Според данните на БНБ към март 2022 г., общата стойност на активите на компаниите след придобиването превръща групата на КВС в България в най-голямата интегрирана финансова група в страната, обслужваща над 2.5 млн. клиенти.

  Договорните ни отношения с вас се запазват непроменени и няма нужда да предприемате каквито и да било стъпки. Продължаваме да работим според най-високите стандарти, и да се стремим да предлагаме качествени и иновативни продукти и услуги. Допълнително ще ви уведомим след вписване на промените в наименованието на дружествата, за да отразите промените и при вас.

  В бъдеще предстои консолидация на новопридобитите дружества, носещи името на KBC с останалите компании от групата, извършващи аналогична дейност. До осъществяване на консолидацията дружествата ще продължат да функционират като отделни юридически лица. Надлежно ще ви уведомяваме в случай на предстоящи промени.

  С уважение,
  Екипът на KBC Застрахователен брокер България

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.