Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Рамковия договор за кредитен лимит по кредитна карта Вноска, в сила от 1.10.2022 г.

  01.08.2022
   

  Уважаеми клиенти,

  Кей Би Си Банк България ЕАД (с предходно наименование Райфайзенбанк (България) ЕАД) ви информира, че считано от 1.10.2022 г. въвежда промени в Рамковия договор за кредитен лимит по кредитна карта за физическо лице Вноска – новите или изменени текстове са подчертани, а премахнатите са зачертани.

  Чл.29. При изцяло или частично неплащане на МПВ в спрямо условията и сроковете, посочени в чл.26 за втори пореден месец се предприемат следните действия от страна на банката:

  • Банката блокира Картата;
  • Непадежиралите вноски по операции, разсрочени на равни месечни вноски заедно с неизплатените или частично изплатени МПВ, се включват в общото задължение и се считат за използван Кредитен лимит;
  • Върху използвания Кредитен лимит Банката начислява годишна лихва в размер на 18.9% (осемнадесет цяло и девет десети процента);
  • МПВ започва да се изчислява като 5%, но не по-малко от 10 (десет) лева, от общото задължение;
  • След пълно погашение на цялото задължение Картата се активира при условията за лихва от чл.10 и за формиране на МПВ от чл.25.

  Чл.32. Погасяването на вземанията на Банката от Картодържателя се извършва от най-стар отчетен период към по-нов в следната последователност: обезщетение за забава, такси, лихви, вноски по разсрочени операции, покупки с ко-брандирана Карта при партньора в ко-брандираната програма, покупки/плащане на стоки и услуги, други задължения.

  Чл.68. Банката има право да променя едностранно условията по настоящия Договор с изключение на условията, свързани с лихвата, като уведоми Картодържателя съобразно законоустановения ред, в срок от два месеца преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила. В случай че Картодържателят не заяви в писмен вид, че не приема тези промени, същите се считат за влезли в сила спрямо него. Картодържателят има право да прекрати Договора преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носи отговорност за разноски и обезщетения.

  Можете да се запознаете с пълния текст на Рамковия договор за кредитен лимит по кредитна карта за физическо лице Вноска.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи карта Вноска, имат право преди 1.10.2022 г. да заявят писмено в офис на Кей Би Си Банк България ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на картата, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Кей Би Си Банк България ЕАД и на телефоните на Контактния център:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (A1 и Yettel) без увеличение на тарифата

  С уважение,
  Кей Би Си Банк България ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.