Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна на наименованието на KBC Застрахователен брокер

  10.04.2023
   

  Уважаеми клиенти и партньори,

  Във връзка с интеграционните процеси в групата ОББ с настоящето ви уведомяваме, че считано от 22.12.2022 г. фирменото наименование на дружеството е ОББ Застрахователен брокер България ЕООД.

  Във връзка с промяната в наименованието е извършена и актуализация на Информационния бюлетин за защита на личните данни. Запознайте се с актуализирания текст на документа тук.

  Текущите ни адреси, телефони, е-мейли, банкова сметка за плащане на дължими премии и всички останали канали за връзка с нас на този етап остават актуални.

  Промяната в наименованието ни не променя поетите от нас ангажименти, които ще продължим да изпълняваме стриктно и оставаме в услуга на вас – нашите клиенти.

  Благодарим за доверието и съвместната ни работа, като ви желаем здрава, успешна и щастлива година!

  С уважение,
  Екипът на ОББ Застрахователен брокер България ЕООД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.