Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифа за таксите и комисионите за физически лица - в сила от 10.04.2023 и 04.06.2023

  10.04.2023
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви уведомим за предстоящи промени в Тарифа на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД за таксите и комисионите за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД и на интернет страницата на банката - www.ubb.bg

  Извършват се следните промени в Тарифата за такси и комисиони, считано от 10.04.2023:

  1. Глава III. Преводи
  Актуализирана е позицията от Тарифата, описана по-долу, във връзка с въвеждането на нов вид услуга - Незабавни плащания в лева (Blink), считано от 04.04.2023 г. Услугата ще бъде достъпна вече чрез KBC Online Bulgaria и KBC Mobile Bulgaria, 24/7/365.

  III: ПРЕВОДИ
  ВИД УСЛУГА ЛЕВА В сила от:
  Преводи от и по сметка - междубанкови
  Незабавен превод (BLINK) чрез ОББ онлайн, ОББ Mобайл, КБС онлайн, КБС Mобайл (за суми до или равни на 30 000 BGN) BGN 0.80  10.04.2023

  2. Глава I.Б: Пакетни предложения - преустановява се продажбата на Сметка "Онлайн"
  "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД преустановява продажбата на Сметка "Онлайн". Всички позиции в Тарифата, отнасящи се за този продукт, ще бъдат преместени в Приложение 1 - Продукти и услуги преустановени от предлагане. Информираме ви, че съществуващите споразумения на настоящите клиенти за Сметка ОНЛАЙН ще продължат да се обслужват съгласно договорените условия.

  3. Глава II.В: Платежна сметка за основни операции

  II.В: ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ
  ВИД УСЛУГА ЛЕВА  В сила от:
  Обслужване-месечно
  С издадена дебитна карта към сметката BGN 2.30 10.04.2023
  Теглене на пари в брой от ПСОО
  С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга Банка в страната BGN 1.00 10.04.2023

  4. Глава V. Чекове
  Считано от 10.04.2023 г. се преустановява приемането и обработката на чекове. Запознайте се с гамата от продукти и услуги на Банката, и изберете тези, които отговарят на вашите нужди.

  Считано от 04.06.2023 се извършват следните промени в Тарифата за такси и комисиони за индивидуални клиенти:

  5. Глава VI. Други услуги
  Премахва се таксата за "Издаване на удостоверение пред данъчна служба" - BGN 5, считано от 04.06.2023г. Издаването на такъв вид удостоверение следва да бъде таксувано според следващата позиция в Тарифата, а именно: "Издаване на удостоверение за наличие на банкови сметки, авоар по сметки, кредити" - BGN 20 на български език, BGN 40 на чужд език.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди датата на нейното влизане в сила, да заявят писмено в офис на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването. Ако клиентите не сa изразили несъгласието си, промените се смятат за приети.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД

  С уважение,
  "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.