Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Общите условия за платежни сметки и услуги на юридически лица

  25.04.2023
   

  Уважаеми клиенти,

  С настоящето ви уведомяваме, че ОББ АД въвежда промени в "Общи условия за предоставяне на платежни услуги, дебитни карти и KBC Оnline Bulgaria на юридически лица", които влизат в сила считано от 07.05.2023 г.

  С промените в Общите условия се прецизират условията за регистрация и идентификация на клиенти, както и изискванията към упълномощаването на трети лица с права за представителство и извършване на операции по сметки на клиенти на банката. Новите правила целят осигуряване на още по-голямо удобство и сигурност при обслужването на клиентите.

  Запознайте се с променените Общи условия за платежни услуги за юридически лица.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.