Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Съобщение за влоговете в KBC Банк България ЕАД и в Обединена българска банка АД

  18.04.2023
   

  Във връзка с преобразуването на КВС Банк България ЕАД чрез вливане в Обединена българска банка АД и на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) ви уведомяваме, че влоговете в КВС Банк България ЕАД и в Обединена българска банка АД се гарантират поотделно за всяка една от тях за срок от шест месеца, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – 10.04.2023 г.

  След изтичане на този срок влоговете на физическо или юридическо лице, които са направени в КВС Банк България ЕАД и в Обединена българска банка АД преди преобразуването, заедно с начислените по тях лихви, се сумират за целите на гаранцията в размер до 196 000 лв. по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗГВБ.

  Повече информация: За вложителите

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.