Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Уведомление за промяна в тарифата за физически лица, в сила от 24.01.2023 г.

  24.01.2023
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.kbcbank.bg.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за клиенти физически лица, свързани с намаляване на таксите за електронно наредени преводи:

  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.3 Плащания в леваВ сила от
  Промяна в т. 3.2. Преводи към други банки
  3.2.1 Чрез БИСЕРА
  • Електронно наредени
  BGN 0.80 24.01.2023
  3.2.2. Чрез БИСЕРА от Спестовна сметка "Перспектива"
  • Електронно наредени
  BGN 1.80 24.01.2023
  Промяна в т.3.3. Вътрешно банкови преводи
  3.3.2. Електронно Наредени BGN 0.45 24.01.2023
  3.3.3 Електронно наредени от Спестовна сметка "Перспектива" BGN 0.90 24.01.2023
  Промяна в т.3.5. Периодични плащания през KBC Online Bulgaria
  3.5.1. Периодични плащания към сметки в други банки
  • Чрез БИСЕРА
  BGN 0.80 24.01.2023
  • Чрез БИСЕРА от Спестовна сметка
   "Перспектива"
  BGN 1.80 24.01.2023
  3.5.2. Вътрешнобанкови периодични плащания  BGN 0.45 24.01.2023
  3.5.3 Вътрешнобанкови периодични плащания от Спестовна сметка "Перспектива" BGN 0.90 24.01.2023
  Промяна в т.3.8. Директен дебит
  3.8.2.2 електронно нареден BGN 0.90 24.01.2023
  3.8.6.2 искане, инициирано от клиент на Банката ( към клиент на Банката) – наредено електронно BGN 0.45 24.01.2023
  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.4 Плащания във валутаВ сила от
  Промяна в т. 4.2. Преводи към други банки
  4.2.1. Преводи в евро към страни в Европейското Икономическо Пространство
  Чрез Платежно нареждане, наредено електронно
  • с вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи)
   За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000
  EUR 0.40 24.01.2023
  Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операции, т.4 Плащания в национална валутаВ сила от
  Промяна в т.4.2 Преводи към други банки  
  4.2.1. Чрез БИСЕРА
  • електронно наредени
  BGN 0.79 24.01.2023
  Промяна в т.4.3 Вътрешнобанкови преводи  
  4.3.2. електронно наредени BGN 0.35 24.01.2023
  Глава Четвърта : Платежна сметка за основни операции, т.5 Директен дебитВ сила от
  Промяна в т.5.1 Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката
  5.1.2. получено електронно 

  BGN 0.90

  24.01.2023
  Промяна в т.5.3. Директен дебит между клиенти на Банката
  5.3.2. По искане, инициирано от клиент на Банката ( към клиент на Банката) наредено електронно BGN 0.45 24.01.2023
  Глава Четвърта : Платежна сметка за основни операции, т.6 Периодични плащания през KBC Online BulgariaВ сила от
  Промяна в т.6.1. Вътрешнобанкови периодични плащания BGN 0.35 24.01.2023
  Промяна в т.6.2. Към сметки в други банки чрез БИСЕРА BGN 0.79 24.01.2023

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Кей Би Си Банк България ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Yettel) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Кей Би Си Банк България ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.