Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Корпоративната устойчивост и отговорност на компаниите през последните години не е самоцел, нито просто модерна тенденция – тя е начин на правене на бизнес.

  Само чрез превръщане на устойчивостта в неизменна част от общата ни корпоративна стратегия можем да допринесем за позитивни промени. Светът се променя, затова, за да заемем истинска роля в обществения живот и да съумеем да отговорим на новите нагласи, очаквания и желания на всички наши заинтересовани страни, e необходимо да предприемаме целенасочени действия с грижа и мисъл за обществото.

  Нашата стратегия за корпоративна устойчивост и отговорност

  Устойчивостта не е част от отделна стратегия, а е вплетена в цялостната ни корпоративна стратегия и следователно е заложена в нейните четири стълба и в ежедневните ни търговски дейности. За нас тя означава, че сме в състояние да отговорим на очакванията на всички заинтересовани страни, не само днес, но и с поглед напред. Именно с тази цел дружествата в КВС Груп България насочват усилията си в посока:

  • Засилване на позитивното ни влияние върху обществото
  • Намаляване на негативното ни влияние върху обществото
  • Насърчаване на отговорно поведение на служителите

  Фокусирани върху тези три големи теми, вярваме, че ще постигнем по-голяма ефективност в нашата дейност и ще дадем своя принос за осъществяването на обществено значими цели.

  Акцент поставяме върху онези аспекти от дейността ни, които изразяват нашето разбиране за ролята ни в обществото и доказват усилията ни да бъдем компании еталон във всеки един аспект на нашата дейност.

  Приоритетни области на подкрепа

  Насърчаване на предприемачеството

  Компаниите, част от групата на KBC, приемат насърчаването на предприемачеството като своя мисия, тъй като вярваме, че именно то стои в основата на развитието на икономиките и на растежа.

  Финансова грамотност

  За нашата група финансовата грамотност е тема от първостепенно значение. Като експерти във финансовата и застрахователната област се опитваме да повишим обществената информираност по въпросите на финансовото образование, като реализираме разнообразни инициативи, насочени към различни целеви групи.

  Здраве

  Като част от политиката си за корпоративна социална отговорност компаниите от  KBC Груп в България се стремят да подкрепят инициативи, свързани със здравословния начин на живот.

  Околна среда

  Дружествата на KBC в България предприемат и внедряват мерки за намаляване на емисиите въглероден диоксид, които ежедневно се генерират от дейността им, както и отчитат на регулярна база своя напредък по вече стартирали предходни инициативи.

  Социални дейности

  Банката осъществява своята социално-отговорна политика главно чрез благотворителната си кампания "Избери, за да помогнеш".

  Социални дейности

  Избери, за да помогнеш

  Банката осъществява своята социално-отговорна политика главно чрез благотворителната си кампания "Избери, за да помогнеш".

  Виж още

  Твоят отпечатък за едно добро бъдеще

  KBC Банк е първата банка в България, която осигурява засаждането на едно дръвче за всяка дигитално открита сметка от нови или настоящи клиенти.

  Виж още

  Контакти

  За въпроси, свързани с политиката за корпоративна устойчивост и отговорност:

  E-mail: sponsorstvo.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.