Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Избери, за да помогнеш

  Благотворителна инициатива на KBC Банк

  Банката осъществява своята социално-отговорна политика главно чрез благотворителната си кампания "Избери, за да помогнеш".

  За кампанията

  "Избери, за да помогнеш" е благотворителната инициатива на KBC Банк България. От 2009 г. досега благотворителната кампания е подкрепила близо 300 здравни, социални, културни и еко проекти с над 3.7 милиона лева.

  "Избери, за да помогнеш" е многократно отличавана с над 20 престижни награди. Всички отличия са признание за усилията на мениджмънта на банката и най-вече на нейните служители, които отделят не само средства, но и лично време, за да участват с доброволен труд в подкрепа на каузите в кампанията.

  За 14-а поредна година стартира дарителската ни инициатива "Избери, за да помогнеш", като през 2022 г. проведохме кампанията по-рано от обичайното, само два месеца след края на предишното издание от 2021г. За по-малко от месец със средства на служителите на банката и широката общественост събрахме 137 373 лв. за хората в спешна нужда от подслон, дрехи и продукти от първа необходимост. Към даренията на служителите банката добави още 100 000 лв. Общата сума бе разделена поравно между:

  • Български червен кръст
  • Каритас България
  • Фондация "Х. Степич – Благотворителност за ЦИЕ"

  С даренията осигурихме подслон за останалите без дом, дрехи, храна и медикаменти от първа необходимост за нуждаещите се в Украйна, за хората, които напускат страната и тези, които пристигат в България. 

  Отговорност към обществото

  Корпоративната устойчивост и отговорност на компаниите през последните години не е самоцел, нито просто модерна тенденция – тя е начин на правене на бизнес.

  Контакти

  Е-мейл: sponsorstvo.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.