Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

   

  Политика на Обединена българска банка АД за използване на бисквитки

  Използваме "бисквитки" и сходни на тях технологии, за да осигурим достъпност и ползваемост на сайтовете ни, за да предоставим определени функционалности, за целеви реклами, статистически цели и анализи.

  Какво представляват бисквитките и защо се използват

  Бисквитките са малки текстови файлове, които се използват за съхранение на информация (данни) и се запазват за определен период от време на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство. Най-често бисквитките се използват за записване действията на потребителите, извършени по време на посещение на даден уебсайт/Интернет страница и на направените от потребителите настройки.

  За целите на настоящата Политика на Обединена българска банка АД за използване на бисквитки ("Политика") "потребител", независимо от употребата му в единствено/множествено число, малка или голяма буква, ще означавa физическо лице, което в определен момент взаимодейства с даден сайт/Интернет страница или уеб приложение. Взаимодействието може да се изразява, например, в зареждане, навигиране през/ разглеждане на определена Интернет страница, подаване на онлайн заявка за закупуване на продукт или ползване на услуга и други подобни.

  Сайтът на Обединена българска банка АД ("Банката") – www.kbcbank.bg, eloan.kbcbank.bg и izberi.ubb.bg (общо наричани по-долу за краткост "Сайт"), използват файлове с данни тип "бисквитки" (cookies). 

  Използвани в Политиката дефиниции:

  Банер за управление на съгласието

  Видима за потребителите интерфейсна част, в която потребителят дава, променя и оттегля съгласието си.

  "Бисквитки"

  Различни технически инструменти, типично използвани при реализацията на всеки уебсайт: Бисквитки, Local storage objects, Session storage objects, Pixel trackers.

  "Обработка на Бисквитки", "Обработка на данните/информацията" или само "Обработка"

  Процесът и техническите средства по записване, четене, модифициране и предаване на трета страна на информацията (данните) от Бисквитките, използвани на Сайта на банката. За целите на по-голяма яснота, когато на места в Политиката се реферира към определен тип Бисквитка, се има предвид и Обработката на Бисквитките освен самите Бисквитки.

  "Валидност на Бисквитките"

  Срока на съхранение на записа в даден инструмент. Зависи от първоначалните настройки на Бисквитката, които са зададени от Банката или от неин партньор, както и от последващите й модификации. Оттеглянето на съгласие за използването на дадена Бисквитка/и след като Бисквитката е била записана, спира достъпа до нейното съдържание, чрез блокиране изпълнението на кодовете, които могат да я прочетат и дава висока степен на сигурност на потребителя, че данните в нея няма да могат да бъдат използвани.

  "Декларация за бисквитките"

  Създадена и поддържана от Банката единна електронна таблица, която съдържа информация за наименованието, доставчика, целта, валидността и типа на Бисквитките, използвани на Сайта. Декларация за използване на бисквитки.

  Цели на обработка на данните

  Целите, за които се изпълнява Обработката на Бисквитките, използвани на Сайта на Банката, могат да се категоризират, както следва:

  Нормално и правилно функциониране на Сайта (т. нар. "строго необходими бисквитки")

  Строго необходимите бисквитки се обработват, за да може Сайтът да функционира нормално и безпроблемно.

  Без използването и обработката на "Строго необходими бисквитки", използването на Сайта би било съществено затруднено, поради което потребителят не може да изключи Обработката им чрез предоставения от Банката Банер за управление на съгласието. В случай, че потребителят посети Сайта на Банката и не предостави чрез Банера съгласие за използването на бисквитки, се изпълнява единствено Обработката на Строго необходимите бисквитки. Потребителят има възможност да настрои браузъра си или чрез друго техническо решение да блокира или да предупреди за тези Бисквитки, но в такъв случай някои части от или целият Сайт на Банката може да не работят.

  В категорията "строго необходими бисквитки" попадат Бисквитки и тяхната Обработка, които подпомагат изпълнението на функции като:

  • навигиране между различните Сайтове на Банката и преминаване между различните стъпки на онлайн заявленията и запитванията за продукти и успешното им изпращане;
  • проверка дали браузърът на потребителя поддържа бисквитки и пази информация за статуса на потребителското съгласие за съхраняване на бисквитки;
  • осигуряване на контрол върху сигурността и защита от нежелани външни намеси;
  • различаване на реалните потребители на Сайта от софтуерни приложения (т.нар. „ботове“);
  • съхраняване на информация за статуса на потребителското съгласие за използване на Бисквитки;
  • добавяне на ново съдържание на Сайта или обновяване на съществуващо такова;
  • възможност за осъществяване на чат на живо със служител на Банката или чрез чатбот функционалност (софтуерно приложение, което провежда онлайн комуникация с клиенти чрез текст или текст в говор).

  Обработката на Бисквитки за тази категория цели се извършва от Банката или от доставчици на трети страни, чиито услуги Банката е добавила към Сайта, като например Cookiebot, Youtube, Google и други. Може да се запознаете с всички актуални доставчици на трети страни, чиито услуги Банката е добавила към Сайта и които задават Строго необходими бисквитки в Декларацията за бисквитки.

  Подобряване на работата на сайта (т.нар. "функционални бисквитки")

  Целта на Обработката на Бисквитките, попадащи в тази категория, е подобряване работата на Сайта. Функционалните бисквитки добавят нови възможности за улесняване на потребителя при използването на Сайта чрез персонализация на потребителската сесия и съобразяване със зададените индивидуални предпочитания на потребителя. За да бъдат използвани този вид бисквитки, потребителят трябва изрично да се съгласи с употребата им.

  Използването на информацията, съхранявана от функционалните бисквитки дава възможност на Сайта да пази данни от предходно посещение на потребителя на Сайта, като например предпочитания от потребителя език, вид и размер на шрифта и други подобни.

  В категорията функционални бисквитки попадат и Бисквитки и тяхната Обработка, които подпомагат изпълнението на функции като:

  • Предоставяне на съгласие, посредством Банера за управление на съгласия, за използване на бисквитки и тяхната обработка на Сайта на Банката, който потребителят посещава.
  • Запазване на специфичните предпочитания на потребителя при използването на Сайта – напр. вид и размер на шрифта, които се зареждат автоматично при последващи посещения на Сайта.
  • Определяне на оптималното качество на видеото въз основа на устройството на посетителя и мрежовите настройки.
  • Събиране на оценки от потребителите на Сайта посредством анкетен модул с цел подобряване на клиентското преживяване и продуктите и услугите, предлагани от Банката.

  Обработката на Бисквитки за тази категория цели се извършва от Банката или от доставчици на трети страни, чиито услуги сме добавили към Сайта, като например Cookiebot, Youtube, Pisano и други.

  С всички актуални доставчици на трети страни, чиито услуги Банката е добавила към Сайта и които Обработват Бисквитки за тази цел можете да се запознаете в Декларацията за бисквитки.

  Статистически цели и анализи (т.нар. "статистически бисквитки")

  Тази цел включва събирането на статистическа информация, въз основа на която Банката може да прави общи заключения и препоръки за ефективността на Сайта. Обработката на статистически Бисквитки за тази цел позволява да се събира обобщена информация за начина, по който потребителите използват Сайта и взаимодействат с други уеб сайтовe/уеб страници, как навигират в Сайта и проблемите, които имат или които могат да възникнат при използването на Сайта.

  Обработката на статистически бисквитки за тази цел позволява на Банката:

  • Да преброи посещенията на Сайта, за да разбере кои уеб страници на Банката са най-посещавани и каква информация представлява интерес за потребителите.
  • Да разбере дали посещението на потребителя на Сайта е вследствие на реклама или не. Тази информация подпомага процеса по оценка и подобряване ефективността на Сайта и рекламните активности на Банката.
  • Да създаде уникален потребителски идентификатор, който се използва да генерира статистически данни затова как потребителят използва Сайта.

  Обработката на Бисквитки за тази категория цели се извършва от Банката или от доставчици на трети страни, чиито услуги сме добавили към Сайта, като например Google Analytics и други.

  С всички актуални доставчици на трети страни, чиито услуги Банката е добавила към Сайта и които Обработват Бисквитки за тази цел можете да се запознаете в Декларацията за бисквитки.

  Маркетингови цели (т.нар. "маркетингови бисквитки")

  Целта на Обработката на Бисквитките, попадащи в тази категория е: изграждане на потребителски профил според интересите на потребителя с оглед показване на подходящи, целеви реклами на Сайта и на уеб страниците на нашите партньори; събиране на информация, която помага на Банката да измери ефективността на рекламата; извеждане на обобщени статистически заключения за представянето на рекламата чрез комбиниране на данни за поведението на потребителя с данни от посещенията му на Сайта и на уеб сайтове на рекламните ни партньори.

  Обработката на маркетингови бисквитки се извършва от Банката или от рекламните партньори на Банката чрез Сайта.

  Бисквитките и Обработката им за тази цел може да идентифицира по уникален начин браузъра и устройството на потребителя и да събира и съхранява информация за потребителското поведение на Сайта и на уеб страниците на нашите партньори.

  Обработката на маркетингови бисквитки позволява на Банката и нейните партньори:

  • Да събират данни за поведението на потребителите от множество уебсайтове, за да показват по-подходяща и целева реклама, както и за да се ограничи честотата на показванията на една и съща реклама.
  • Да разберат дали потребителят е проявил интерес към конкретни продукти или събития в множество уебсайтове и да откриват как потребителят навигира между сайтовете.
  • Да отчетат действията на потребителя на Сайта след взаимодействие с рекламите на рекламодателя, с цел измерване на ефикасността на рекламата и предлагане на релевантни реклами на потребителя.
  • Да ангажират потребителите, които имат вероятност да станат клиенти, с оглед на тяхното онлайн поведение.

  С всички актуални доставчици на трети страни, чиито услуги Банката е добавила към Сайта и които Обработват Бисквитки за тази цел можете да се запознаете в Декларацията за бисквитки.

  Срок на съхранение на съгласието

  Срок на съхранение на съгласието за използване на бисквитки

  Чрез Банера за събиране на съгласия, поместен на Сайта на Банката, потребителят може да даде предварително, изрично, свободно и информирано съгласие за Обработка на Бисквитки и използването на Бисквитки за описаните по-горе цели.

  Предоставеното от потребителя съгласие за използването на Бисквитки се съхранява от Банката за срок от 1 (един) месец, считано от предоставянето му. Съгласието се предоставя чрез специален банер за управление на съгласия, който се визуализира на потребителя при първо посещение на Сайта или при необходимост от ново съгласие (напр. поради изтичане на 1-месечния срок, в рамките на който се съхранява съгласието). Отново чрез банера за управление на съгласия, предоставеното съгласие може да бъде оттеглено или променено по всяко време от потребителя. Оттеглянето на съгласието за използване на бисквитки има действие за в бъдеще.

  Управление и настройки на съгласието

  Управление и настройки на съгласието на потребителя за обработка на бисквитки

  По всяко едно време потребителят има възможност да контролира, управлява, променя и да оттегли съгласието си за Обработка на Бисквитките за дадена цел, с изключение на Обработка на бисквитки за целите на нормалното функциониране на Сайта (т.нар. „строго необходими бисквитки“). Обработката на Бисквитки свързана с тази цел не може да бъде контролирана, респ. – ограничена от потребителите, тъй като това би застрашило функционирането на Сайта. Ето защо, Обработката на бисквитки за тази цел се изпълнява независимо от избора на потребителя.

  Първоначалната настройка на бисквитките и съгласията се извършва от потребителя чрез банера за управление на съгласия в долната част на Сайта и бутоните Позволи всички и Персонализирай. При избор на „Позволи всички“ потребителят ще активира Обработката на Бисквитките и ще разреши използването на бисквитки за всички описани в настоящата Политика цели. При избор на "Персонализирай", потребителят има възможност да избере конкретни цели за Обработка на Бисквитките, с които е съгласен. Потребителят има възможност да откаже Обработката на Бисквитки за всички цели, освен за нормалното и правилно функциониране на Сайта, като затвори с бутон "Х" Банера за управление на съгласия в долната част на Сайта.

  Последваща промяна на настройките може да се направи по всяко време от потребителя чрез иконата в долен ляв ъгъл на Сайта за бърз достъп до банера за управление на съгласията. Кликвайки върху иконата в долния ляв ъгъл на Сайта за бърз достъп до банера за управление на съгласията, потребителят може да види:

  • действащото съгласие на потребителя,
  • дата на съгласието,
  • ID на съгласието,
  • опция за оттегляне на съгласието,
  • опция за промяна на съгласието.

  Ако потребител продължи да използва Сайта, без да определи избор на цели, за изпълнението на които да се Обработват бисквитки, чрез Банера за управление на съгласия, Обработката на Бисквитки ще се извърша само за целите на нормално и правилно функциониране на Сайта (т. нар. "строго необходимите бисквитки").

  Банката си запазва правото да променя настоящата Политика за използване на бисквитки по всяко време.

  При въпроси, свързани с настоящата Политика или с упражняване на вашите права в областта на защитата на лични данни при използването на бисквитки, можете да се обърнете към длъжностното лице по защита на личните данни на банката на следната електронна поща: dpo@ubb.bg.

  Полезни връзки

  Длъжностно лице по защита на личните данни

  При въпроси, свързани с настоящата Политика или с упражняване на вашите права в областта на защитата на лични данни

  dpo@ubb.bg

  Политика за поверителност

  Информация за обработване и защита на лични данни

  Декларация за използване на бисквитки

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.