Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Нашият бизнес се основава на стремежа ни да банкираме отговорно, да бъдем коректен партньор и да работим в полза на обществото.

  Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) и интегрирането му в бизнес модела на банката е една от нашите цели и измерител за корпоративния успех. 

  Все повече компании осъзнават важността да се съобразяват с екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) в своите бизнес дейности. Това е по-всеобхватният термин за устойчиво и отговорно банкиране.

  Какво е ESG

  ESG означава Еnvironmental, Social and Governance - екологично, социално и корпоративно управление. Toва са три аспекта на бизнеса, които се смятат за ключови фактори при измерването на устойчивостта на една компания. Ето какво включва всеки един от тези аспекти:

  • Опазване на околната среда

   Изменението на климата чрез намаляване на въглеродния отпечатък, управлението на водата и отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и др.

  • Социална дейност

   Добра интегрираност на компанията и подкрепата, която осигуряват спрямо всички заинтересовани страни и местни общности. Включва защита правата на човека, съвременните трудови стандарти и осигуряване на здравословно и безопасно работно място, и др.

  • Корпоративно управление

   Прозрачно управление на компанията, балансиране на интересите между всички заинтересовани страни, бизнес модел за дългосрочно създаване на стойност и устойчивост, борба с корупцията и прането на пари.

  Принципи на отговорно банкиране

  Устойчивостта не е само краткосрочна тенденция, тя идва от всеки аспект и предоставя дългосрочна бизнес възможност за компаниите. Но тя носи и отговорност.

  Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) и интегрирането му в бизнес модела на банката е една от нашите цели и измерител за корпоративния успех. Бизнес стратегията ни, както и нашите продукти, услуги и процеси са в съответствие с нея. 

  За да постигнем това, не се ограничаваме единствено до генерирането на икономическа стойност, а взимаме предвид социалния и екологичен отпечатък от нашите бизнес дейности. Вярваме, че това е начинът да се постигнат ефективност и устойчивост в резултатите.

  Нашият принос

  Устойчивият бизнес и инвестициите в устойчиво развитие са бъдещата посока за развитие на икономиките и обществата в глобален аспект. Това е огромна възможност и за българските компании, които се стремим да подкрепяме с устойчиви финансови продукти и услуги, информация и консултации.

  Инициативи и кампании

  Устойчиво финансиране за корпоративни клиенти

  Като социално отговорна финансова институция, ние се стремим да подпомагаме своите корпоративни клиенти в стремежа им към опазване на околната среда чрез устойчиви инвестиции. Предлагаме гъвкави условия и експертиза при финансиране на устойчиви проекти.

  Научете повече

  Корпоративна и социална отговорност

  Банката е изградила и следва политика за социална отговорност, която е залог за ясни и прозрачни взаимоотношения във всички сфери на бизнеса и обществения живот.

  Научете повече

  Избери, за да помогнеш

  От създаването на "Избери, за да помогнеш" през 2009 г. платформата събира на едно място актуални общественозначими каузи от областта на здравеопазването, социалната сфера, културата и образованието, и опазването на околната среда. 

  Научете повече

  Твоят зелен отпечатък

  Програмата Твоят зелен отпечатък е част от политиката на банката в сферата на екологичното, социалното и корпоративно управление (ESG) и включва редица инициативи за еднo добро бъдеше на България.

  Научете повече

  Еко инициативи за служители

  Генериране на идеи чрез споделяне на добри практики, които служителите прилагат в ежедневието си и банката би могла да адаптираме в корпоративната среда. Това е целта на първата вътрешна зелена инициатива "Зелената идея ти отива".

  Повишаване на финансовата грамотност на деца и младежи

  Като част от социално отговорната ни политика, от 2017 г. досега програмата е помогнала за подобряването на финансовата култура на хиляди български ученици и студенти.

  Научете повече

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.